Calciplus

Kalsiyum Hidroksit Şırınga

R&D Series Calciplus kalsiyum hidroksit esaslı, yüksek radyopak, krem kıvamında, şırınga formunda, kullanıma hazır kök kanal dolgu materyalidir

  • Yüksek radyopasite
  • Direk uygulama ile zamandan tasarruf sağlar
  • Kolay temizlenir, uygulandığı yerde donmaz, sertleşmez
  • Her türlü kanal tedavilerinde kullanımı uygundur
  • Kanal tedavisi sırasında geçici dezenfektan pansuman olarak kullanılır
  •  İndirekt pulpa kaplaması ve derin çürük lezyonlarının varlığında kullanılabilir
  • Direkt pulpa kaplamasında kullanılır
  • İndirekt pulpa kuafajında kuafaj patı olarak kullanılır
  • Ağrıyı hafifleten geçici dolgu materyali olarak kullanılır

2103

2 g Şırınga / Uygulama Aplikatörleri