Nova Compo C

Nanohibrit Üniversal Kompozit

Nova Compo C anterior ve posterior restorasyonlarda kullanılan ışıkla sertleşen radyopak nanohibrit kompozit. 

Bileşim

Monomer matriksi farklı dimetakrilatlardan (% 18-22) ve ULS (Ultra Low Syhrinkage) monomerden oluşur. Doldurucular ise ba-glass, yiterbiyum ve prepolimerize doldurucular (%78-82), katalizör ve stabilizatörden oluşmaktadır.

Monomer Teknolojisi

Nova Compo C’nin rezin matriksi yüksek molekül ağırlıklı, hacimce büzülmesi düşük monomerler kullanılarak dizayn edilmiştir. Bu rezin matriks yüksek molekül ağırlıklı monomerlerden oluştuğu için daha az büzülme, daha az deformasyon gösterir ve fleksibl bir yapıya sahip olur. Ayrıca bu monomerler daha hidrofobik yapıya sahip oldukları için su emilimi de minimize edilmiştir. Nova Compo C TEGDMA gibi seyreltici monomerleri çok az miktarda içermektedir. Seyreltici monomerler düşük molekül ağırlığı ve yüksek çapraz bağ kabiliyetine sahiptir bu yüzden kompozitin elastik modülünün ve sertliğinin yüksek olmasına neden olurlar. Yüksek elastik modülüne sahip kompozitler daha kırılgan olur ve yüksek stres olan bölgelerde stresi tolere edemezler. Nova Compo C’nin elastik modülü optimize edilmiştir

Doldurucu Teknolojisi

Nova Compo C transparanlık, dayanıklılık ve radyopasitesinin optimize edilmesi için farklı tip, boyut ve miktarlarda doldurucular içermektedir.

Yüksek yoğunluğa sahip radyopak prepolimerize doldurucular

0.7 µ ba-glass

0.4 µ ba-glass 

Nano doldurucular 

Prepolimerize doldurucular düşük hacimce  büzülme ve büzülme stresi, el aletlerine yapışmama ve kolay şekillendirme gibi avantajlar sağlar. Yüksek doldurucu içeren bu prepolimerize doldurucular düşük doldurucu içeren prepolimerize dolduruculardan daha fazla aşınma direnci sağlar. Nanohibrit komozit Nova Compo C’nin içerdiği prepolimerize doldurucuların arasındaki boşluklar nano dolgular  ve farklı boyutlardaki ba-glass dolgular tarafından doldurulmuştur. Nano doldurucular ve 0.4 µ ba-glass doldurucular yüksek derecede parlatılabilirlik, yüksek aşınma direnci, yüzey sertliği  ve parlaklık sağlar. Nova Compo C gün ışığından etkilenmeden yeterli çalışma zamanı sunar. Monomerler  ve doldurucuların refraktif indeksleri bukalemun efekti için en uygun şekilde optimize edilmiştir. Doğal diş yapısına benzer ışık geçirgenliği ve saçılması için (daha iyi bir bukalemun efekti) farklı optik özelliklere sahip doldurucular seçilmiştir.

ULS MONOMER

ULS® monomer yüksek molekül ağırlığı ve düşük C=C çift bağı içerir. Fleksibilitesi yüksek bir monomerdir. Bu sayede polimerizasyon büzülmesinin ve büzülme stresinin düşük olmasını sağlar.

ULS® monomer geleneksel UDMA, Bis-GMA gibi monomerlerden daha yüksek derecede monomer - polimer çevrimi gösterir, atık monomer yani polimerize olmadan kalan monomer miktarını azaltır. Daha biyouyumlu restorasyonlar yapılmasını sağlar.

ULS® monomeri yüksek % uzama (elongation) ve tokluk (toughness) özelliğine sahiptir bu sayede durabilitesi yüksek restorasyonlar yapılabilir. Yüksek stres bölgelerinde kompozit bir miktar esneme ve uzama göstererek uygulanan yükleri özellikle kompozit-diş ara yüz bağlantısında tolere edebilir.

ULS® Monomerinin Kompozit Yapıya Etkisi

ULS®monomerin bir kompozit içerisine ilave madde olarak kullanımını değerlendirmek için, BisGMA & TEGDMA’nın ağırlıkca %70 & %30 oranında bir karışımına ağırlıkça %10 ve ağırlıkça %25 ULS® monomeri ilave edilmiştir. Bu test için kamforikon (CQ, ağırlıkca %0.3) ve Etil 4-Dimetilaminobenzoat (EDAB, ağırlıkça %0.8) fotobaşlatıcı sistemi kullanılmıştır. Numuneler, ISO 4049 standardına gore 25x2x2 mm boyutlarında hazırlanmıştır. Numuneler universal test cihazında 1 mm/dk hızla test edilmiştir.

ULS® Monomer Polimerizasyon Derecesi

Bu çalışmanın amacı ULS® monormer ve BisGMA / TEGDMA 70/30 oranın da hazırlanmış rezin matriksin ortalama polimerizasyon derecesini belirlemektir. Çalışmada aynı kürleme protokolü ve fotobaşlatıcı sistem CQ % 0.3 wt (Sigma Aldrich), etil 4-dimetilaminobenzoat (EDAB,% 0.8 wt, (Sigma Aldrich) kullanıldı. Numunelerin hazırlanması için 5 mm çapında 2 mm yüksekliğinde teflon kalıplar kullanıldı. Hazırlanan numuneler 20 saniye boyunca polimerize edildi. Polimerizasyon derecesinin belirlenmesi için ATR metodu kullanıldı. [1, 2].

Sonuç olarak ULS® monomer BisGMA /TEGDMA 70/30 karışımından % 32 oranında daha iyi polimerize olmaktadır.

ULS® Monomerinin UDMA ve BIS-GMA ile Karşılaştırılması

Sonuç olarak ULS® monomerinin % 25 civarında eklendiği kompozitler de mekanik özellikler ve elastik modül değişmemesine karşın büzülme ve büzülme stresinin ortalama değeri düşecektir ve polimerize olma derecesi artacaktır. ULS® monomerinin yüksek uzama (elongation) ve dayanıklılık (toughness) değeri sayesinde yüksek stres bölgelerinde bile kompozit bir miktar esneme ve uzama göstererek uygulanan yükleri özellikle kompozit-diş ara yüz bağlantısında tolere edebilecektir. Bu sayede ULS® monomeri ile uzun ömürlü restorasyonlar elde edilebilir.

 • Uzun dönem durabilite
 • Muhteşem handling ve kolay parlatılabilirlik
 • Kullanılan el aletlerine yapışmama özelliği
 • Düşük polimerizasyon büzülmesi ve büzülme stresi 
 • Yüksek radyopaklık
 • Mükemmel aşınma direnci ve yüksek mekanik özellikler
 • Tek katman ve çok katman olarak kullanılabilir
 • Üstün estetik görünümü ve bukalemun efekti
 • Geniş renk seceneği
 • ULS ® Monomeri
 • Süt dişlerinin restarosyonlarında
 • Posterior dişlerin sınıf I ve sınıf II restorasyonlarında
 • Anterior dişlerin sınıf III ve sınıf IV restorasyonlarında
 • Sınıf V kavite ve servikal (boyun) aşınma/erozyon restorasyonlarında
 • Azı dişlerinde ve kücük azı dişlerinde fissür örtücü olarak
 • Sallanan dişlerin bloke edilmesi

2043    :    4 g Şırınga

2049    :    5 g Şırınga

2045    :    8 x 4 g Şırınga / 1 x 5 ml Self Etch 7Th Jenerasyon All In One MDP İçeren Asitsiz Bonding / 2 g Nova Compo HF Akıcı Kompozit / 50 x Bonding Uygulama Fırça Ucu / 5 x Açılı Siyah Uygulama Uçları / 25 x Çiftli Bonding Uygulama Platformu
Standart Renk İçeriği: A1 x 2, A2 x 2, A3 x 1, A3.5 x 1, B1 x 1, B2 x 1

2044    :    8 x 4 g Şırınga / 1 x 5 ml Self Etch 7. JenerasyonA ll In One MDP İçeren Asitsiz Bonding / 5 x 0.25 g farklı renkte Nova Compomer Rainbow Kapsülleri / 2 g Nova Compo HF Akıcı Kompozit 3 ml asit jeli / 50 x Bonding Uygulama Fırça Ucu / 25 x Çiftli Bonding Uygulama Platformu / 25 x Bondnig Uygulama Fırça Ucu / 1 x Fırça Uygulama Sapı / 1 x Spatula / 4 x İnce Parlatma Diski Çeşitleri / 4 x Orta Parlatma Diski Çeşitleri / 4 x Kalın Parlatma Disk / 10 mavi Uygulama Aplikatörü / 10 siyah Uygulama Aplikatörü / 1 x Mandren

2046    :    4 x 4 Şırınga / 1 x 5 ml 7Th Jenerasyon All In One MDP İçeren Asitsiz Bonding /
50 x Bonding Uygulama Ucu / 25 x Çiftli Bonding Pedi
Standart Renk İçeriği: A1 x 1, A2 x 1, A3 x 1, B1 x 1